شعبه شریعتی : ۰۲۱۲۲۲۲۰۱۹ شعبه تهرانپارس: ۰۲۱۷۷۷۱۳۱۶۱

شعبه شریعتی  : 02122220198-02122220194

شماره همراه :09901818198

شعبه تهرانپارس:02177713161-02177716131

شماره همراه :09901818194

اینستاگرام:

Sepehr_clinic شعبه شریعتی

Sepehr_clinic_tehranpars شعبه تهرانپارس

test1943